خدمات مشاوره مدیریت پروژه کیسان

مدیریت پروژه کیسان با داشتن تیم متخصص و حرفه ای، خدمات مختلفی را در زمینه مدیریت پروژه، بخصوص برای سازمان های فعال در صنعت انرژی ارائه می نماید. مدیریت پروژه کیسان بدلیل مسلط بودن و آشنایی کامل با سیستم مدیریت پروژه شرکت های بین المللی از قبیل Shell, Petronas & WorleyParsons و تجارب برتر در صنعت انرژی  و همچنین مستندات بنچمارکینگ  و تجارب برتر موسسات بین المللی معتبر از قبیل  IPA و CII و با تکیه بر اساتید مدیریت پروژه کیسان که همگی دارای سوابق حرفه ای در شرکت های بزرگ بین المللی می باشند، قادر به ارائه خدمات مشاوره به سازمان های داخل کشور می باشد. برخی از این خدمات به شرح ذیل می باشد:
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه براساس تجارب برتر در شرکت های بین المللی
 • طراحی و ایجاد ساختار یکپارچه کنترل پروژه
 • طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه
 • طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه و سازمانی
 • طراحی و پیاده سازی مدیریت سبد پروژه ها
 • طراحی و پیاده سازی ساختار مدیریت هزینه پروژه ها
 • طراحی و پیاده سازی بنچمارکینگ زمانی و هزینه
 • برآورد هزینه پروژه های نفتی درهردو حوزه بالادستی و پایین دستی
 • انجام آنالیز ریسک زمانبندی و هزینه پروژه ها براساس متد های روز دنیا
 • انجام ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه های نفت و گاز ، تونل و راه سازی
 • برنامه ریزی استراتژیک شرکت های نفتی

در خواست خدمات مشاوره