درباره موسسه

مدیریت پروژه کیسان با تکیه بر دانش و تجربه بین المللی متخصصان کارآزموده به عنوان اولین مرجع تخصصی مدیریت پروژه در حوزه نفت و گاز به برگزاری دوره های آموزشی، مشاوره، و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه می پردازد.

مدیریت پروژه کیسان دوره های آموزشی مدیریت پروژه را در حوزه های ساخت، مهندسی، انرژی و معدن ارائه می دهد. ما متعهد به طرح کردن راه حل های تحلیلی هستیم که  اطلاعات و دانش سازمان شما به سرعت وفق می کند. ما می توانیم این خدمات را به ازای هر یکبار، به صورت مقطوع ارائه دهیم یا می توانیم مشاوران متخصص را پیشنهاد دهیم که در سازمان شما بعنوان مشاور کارکنند تا در توسعه این فرایندهای کاری به شما کمک کنند تا به بخشی پایدار یا آنچه شما انجام می دهید تبدیل شوند. ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به برترین سازمان های کشور با رویکرد تجارب برتر در صنعت نفت و گاز از مهمترین اهداف مدیریت پروژه کیسان می باشد.

ما در مدیریت پروژه، برآورد هزینه، کنترل هزینه، مدیریت دانش، پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه، طراحی و پیاده سازی بنچمارکینگ زمانی و هزینه، تجزیه و تحلیل ریسک و تحلیل تاخیرات زمانبندی حرفه ای هستیم.