یکپارچه سازی تحلیل ریسک زمانبندی و هزینه با استفاده از روش Risk Driver

با توجه به تحریم‌های بین‌المللی وعدم ثبات اقتصادی، مدیریت ریسک در مراحل آغازین پروژه‌، امری لازم و اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید. درک این ضرورت از جانب مدیریت ارشد سازمان، موفقیت اجرای پروژه را نتیجه خواهد داد.
مدیریت ریسک با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های موجود در استاندارد PMBOK و تجارب برتر در شرکتهای بین المللی، سبب پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات آینده و ارائه راهکار در زمان وقوع مشکلات می‌شود. بدین ترتیب می‌توانیم اثرات مخرب وقوع آنها را کمتر کنیم. در این دوره 32 ساعته به صورت عملی کلیه مهارتهای مورد نیاز و ضرروری جهت مدیریت موفقیت آمیز ریسک ها در طول پروژه آموزش داده خواهد شد. همچنین آشنایی با نحوه طراحی ، پیاده سازی و اجرای آنالیز ریسک کیفی و آنالیز یکپارچه ریسک زمانی و هزینه بصورت کمی با استفاده از تجارب برتر در شرکتهای بین المللی بصورت کار گروهی برای اولین بار در ایران توسط مدیریت پروژه کیسان برگزار خواهد شد.